Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ-ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ