Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Πορεία αλληλεγγύης στους αναρχικούς Η. Νικολάου, Δ. Συριανού, Κ. Χάλαζα και Β. Μποτζατζή