Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Λευτεριά στους Σέρβους Αναρχοσυνδικαλιστές


Ενάντια στη Διεθνή τρομοκρατία της Εξουσίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗ
Λευτεριά στους 5 Σέρβους Αναρχοσυνδικαλιστές
asi.zsp.net
Κείμενο της Αναρχο-συνδικαλιστικής πρωτοβουλίας
Κείμενο της Αλληλεγγύης-ΑΚ