Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Κυκλοφόρησε το 6ο φύλλο της μηνιάτικης αναρχοσυνδικαλιστικής εφημερίδας ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ