Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Καμία δικαστική ποινή δεν εξιλεώνει τη κρατική βαρβαρότητα